Werken met opstellingen

Werken met opstellingen is een krachtig middel.

Dit werk gaat uit van het systeem dat iedere familie of organisatie vormt en waarbinnen iedereen op zoek is naar een (juiste) plek. De opstelling wordt zichtbaar gemaakt met behulp van representanten van bv. de familieleden/collega’s van de vraagsteller. Intuïtief zal de vraagsteller deze representanten zo in de ruimte plaatsen dat het een weergave wordt van het systeem. Door deze opstelling komt het geheel tot leven en worden eventuele verstrikkingen zichtbaar en voelbaar.

Het verbluffende van deze wijze van opstelling is dat de opgestelde representanten, op de hun aangewezen plek, toegang krijgen tot dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen als de oorspronkelijke personen. In de volgende fase wordt door de posities van de mensen te veranderen, een voor ieder zo optimaal mogelijke herordening gezocht. In deze workshop werken we rond thema’s die zich op dat ogenblik in de groep voordoen. Via het werken met opstellingen worden de thema’s levende beelden die de ziel diep kunnen beroeren.