Coachen van ontwikkelingsprocessen (Postgraduaat)

Coaching is “in”. Althans in het bedrijfsleven. Maar ook in social profit organisaties en onderwijs hebben of krijgen medewerkers van de organisatie steeds vaker een functie of rol waarbij het coachen van collega's een essentieel onderdeel van de taak is. 

Coaching is het ondersteunen van ontwikkeling. Onder ontwikkeling verstaan we het proces van voortdurend antwoorden construeren op de kansen en de moeilijkheden die in een situatie vervat liggen.

Dit veronderstelt o.m. het kijken naar het eigen functioneren, het besef ontwikkelen van wat er allemaal meespeelt in een situatie, het leren zien van andere perspectieven, het ontwikkelen van nieuwe of versterken van reeds aanwezige vaardigheden of attitudes,….

Een coach spreekt in een vertrouwelijke context én op een gestructureerde wijze met de coachee over diens werksituatie. Centraal in de gesprekken staan niet zozeer de problemen of de zoektocht naar wie of wat de problemen veroorzaakt. Wel wordt er gefocust op de kwaliteiten van de coachee , op wat er wél werkt, op wat het doel is en wat kleine stappen kunnen zijn om daar te geraken. Op deze wijze wordt energie vrijgemaakt om in de eigen werksituatie opnieuw speler of spelbepaler te worden in plaats van speelbal.

De blik van de coach is dus oplossingsgericht en toekomstgericht. Een coach is m.a.w. in hoofdzaak bezig met de nog niet ontdekte kansen.

Begeleiding:

Monique D’hertefelt: psychologe, groepssupervisor, gediplomeerd in werken met groepen volgens de methode van Ruth Cohn (themagecentreerde interactie), werkzaam in nascholing en postinitiële opleidingen.

Jacky Ieven: pedagoog, supervisor, opgeleid in werken met groepen volgens de methode van Ruth Cohn (themagecentreerde interactie), werkzaam in nascholing en postinitiële opleidingen.

Opbouw opleiding:

De opleiding is modulair opgebouwd : er is een basismodule, een verdiepingsmodule en een keuzemodule. Dat wil zeggen dat deelnemers ervoor kunnen kiezen om één of meerdere modules te volgen Het doorlopen van alle modules levert een getuigschrift “postgraduaat coachen van ontwikkelingsprocessen” op.

Deelnemers die elders al basiskennis inzake coaching hebben verworven, kunnen - na een afstemmingsgesprek met de begeleiders - eventueel vrijstelling krijgen van de basismodule.